Αγαπητοί φίλοι και σπουδαστές της  «ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»,


Αφού ζητήσουμε συγγνώμη, για την αναστάτωση που προκαλέσαμε με την απόφασή μας, να αναστείλουμε την λειτουργία της σχολής μας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017 - 2018,  σας βεβαιώνουμε, ότι η απόφασή μας αυτή πηγάζει από τη βαθιά επιθυμία μας, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της σχολής μας, εμπλουτίζοντας, το υψηλό επίπεδο γνώσεων που παρέχουμε, με άλλες καινοτόμες δραστηριότητες που δρομολογούμε, για το εγγύς και το απώτερο μέλλον.


Συνακόλουθα, επιβάλλεται και η μεταστέγαση της σχολής μας, σε κτίριο με προδιαγραφές που εναρμονίζονται με την προγραμματισμένη αναβάθμιση που δρομολογούμε.

 

Και πάλι ζητούμε την κατανόησή σας.